Contact Us

Corperation Info

Room 811,Floor 8th,Block C,Tower1,Wangjing SOHO

Wangjing Street 8#

Chaoyang District,Beijing

Email: info@example.com


Beijing Office Contact:

Mark Bio

Managing Partner

Email: shixiaohu@mingzhaocap.com